Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57983
Title: Гендерні відмінності у прагненні до самоактуалізації в професійній діяльності
Authors: Проценко, А. С.
Книш, А. Є.
Keywords: самоактуалізація; професійна самоактуалізація; самореалізація; самовдосконалення; самосприйняття; креативність; конструктивність; розвиток індивіда; гендерні ролі; гендерні особливості
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Проценко А. С. Гендерні відмінності у прагненні до самоактуалізації в професійній діяльності / А. С. Проценко, А. Є. Книш // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 67-68.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57983
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Protsenko_Genderni_2021.pdf658,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.