Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57995
Title: Нова парадигма промислового розвитку та інвестиційної політики під впливом військового конфлікту на Україні
Authors: Мехович, Сергій Анатолійович
Фадєєв, Валерій Андрійович
Попов, Олександр Вікторович
Keywords: фондові ринки; ринки цінних паперів; іноземні інвестиції
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мехович С. А. Нова парадигма промислового розвитку та інвестиційної політики під впливом військового конфлікту на Україні / С. А. Мехович, В. А. Фадєєв, О. В. Попов // Міжнародні економічні відносини. Сталий розвиток України в умовах глобалізації та Європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність. ФЕНІКС-2022 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня 2022 р. = International economic relations: sustainable development of Ukraine in the context of globalization and European economic integration: problems, prospects, efficiency. PHOENIX-2022 : materials of the Intern. sci.-practic. conf., May 31, 2022 / ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2022. – С. 128-132.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57995
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mekhovych_Nova_paradyhma_2022.pdf976,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.