Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58009
Title: Роль педагога у розкритті лідерського потенціалу здобувача вищої освіти
Authors: Мартиненко, Є. О.
Підбуцька, Н. В.
Keywords: лідер; лідерство; потенціал; демократичний стиль викладання; толерантність; розвиток лідерства студентів; лідерство в освітньому процесі; сучасна педагогіка; розвиток лідерських якостей; виховання лідерів
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мартиненко Є. О. Роль педагога у розкритті лідерського потенціалу здобувача вищої освіти / Є. О. Мартиненко, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 84-86.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58009
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynenko_Rol_2021.pdf666,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.