Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58010
Title: Сприйняття часу як один з елементів успішного лідерства
Authors: Клочко, С. А.
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: сприйняття часу людиною; час; м’язові відчуття; закон заповненого тимчасового відрізка; проблема часу; поняття часу; відчуття тривалості; минуле; сьогодення; психологічний час
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Клочко С. А. Сприйняття часу як один з елементів успішного лідерства / С. А. Клочко, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 82-84.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58010
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klochko_Spryiniattia_2021.pdf665,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.