Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58012
Title: Формування лідерського потенціалу у дітей
Authors: Ірклієнко, Ю. С.
Акіменко, Д. О.
Keywords: лідер; лідерство; формування якостей лідера; ознаки лідерства; взаємовідносини в колективі; співпраця; самоврядування; ініціатива; лідерство у дітей; лідерські якості дитини
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ірклієнко Ю. С. Формування лідерського потенціалу у дітей / Ю. С. Ірклієнко, Д. О. Акіменко // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 80-81.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58012
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Irkliienko_Formuvannia_2021.pdf658,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.