Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58040
Title: Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей
Authors: Юдіна, В. Я.
Богдан, Жанна Борисівна
Keywords: лідер; лідерство; ефективне лідерство; формування якостей лідера; лідерський потенціал; діагностика лідерського потенціалу; підготовка фахівця − лідера; тестування; визначення лідерських якостей; рівень лідерського потенціалу
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Юдіна В. Я. Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей / В. Я. Юдіна, Ж. Б. Богдан // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 90-92.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58040
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yudina_Liderskyi_2021.pdf664,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.