Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58042
Title: Підготовка фахівців у галузі публічного управління та адміністрування в Англії та США: на прикладі Йорського университету та Университету Арізони
Authors: Логош, Х. І.
Воробйова, Є. В.
Keywords: підготовка управлінських кадрів; підготовка державних службовців; навчання державному управлінню; управління людськими ресурсами; програми публічного управління; професійна підготовка фахівців; державне управління; державні послуги; публічне управління; адміністрування
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Логош Х. І. Підготовка фахівців у галузі публічного управління та адміністрування в Англії та США: на прикладі Йорського университету та Университету Арізони / Х. І. Логош, Є. В. Воробйова // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 95-97.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58042
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logosh_Pidgotovka_2021.pdf677,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.