Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58062
Title: Спосіб відновлення морфо-функціональних властивостей еритроцитів після гіпотермічного зберігання донорської крові
Authors: Гулевський, Олександр Кирилович
Жаркова, Євгенія Євгеніївна
Keywords: патент; корисна модель; кріобіологія; кріомедицина; низькомолекулярна фракція кордової крові
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 104655 Україна, МПК A01N 1/02 (2006.01). Спосіб відновлення морфо-функціональних властивостей еритроцитів після гіпотермічного зберігання донорської крові / Гулевський О. К., Жаркова Є. Є. ; власник Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини Нац. акад. наук України (Україна). – № u 2015 07931 ; заявл. 10.08.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. – 3 с.
Abstract: Спосіб відновлення морфо-функціональних властивостей еритроцитів після гіпотермічного зберігання донорської крові включає інкубацію цільної донорської крові з реабілітуючим середовищем. Як реабілітуюче середовище використовують низькомолекулярну фракцію (до 5 кДа) кордової крові.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0698-4798
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58062
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Hulevskyi_Patent_104655.pdf178,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.