Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58072
Title: Design of single switch-boosted voltage current suppressor converter for uninterrupted power supply using green resources integration
Authors: Chandramouli, B.
Vijayaprabhu, A.
Arun Prasad, D.
Kathiravan, K.
Udhayaraj, N.
Vijayasanthi, M.
Keywords: single switch-boosted voltage current suppressor converter; green energy; switch smoothening; uninterrupted power supply; перетворювач напруги струму з одним перемикачем; зелена енергія; згладжування перемикань; джерело безперебійного живлення
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Design of single switch-boosted voltage current suppressor converter for uninterrupted power supply using green resources integration / B. Chandramouli [et al.] // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2022. – № 5. – С. 31-35.
Abstract: Uninterrupted power supply is the major requirement in the areas since it involves human lives. In the current scenario the demand and price of fossil fuels is increasing rapidly and availability also is not sufficient to the needs, an alternative identification to power generation is solar and wind energies. The purpose of designing an aimed, single switch boosted voltage and current suppressor (SS-BVCS) converter topology that interfaces both the wind and solar hybrid model. The method involves in the proposed chopper converter is derived by simply merging a switch and a pair of diodes and CLC filter which is used in realization of zero voltage switching for the main switch and a reversing diode to extract high voltage gain. The designed SS-BVCS converter topology can able to have a tight self-control on two power-processing paths. The novelty of the SS-BVCS converter module is designed to ensure maximum throughput, feeding to the load with high quality uninterrupted output, by boosting the DC voltage to a required amount and thereby supressing the current. Practical value obtained by the developed model utilizes both the sources for supply to the load individually or combined based on the extraction availability of the feeder. Also, the proposed SS-BVCS module delivers with efficient lesser component count and gaining maximum power from the harvest of green energy.
Джерело безперебійного живлення є основною вимогою в галузях, що пов'язані з людськими життями. У поточній ситуації, коли попит та ціна на викопне паливо швидко зростають, а їх доступність також недостатня для задоволення потреб, альтернативною технологією виробництва електроенергії є сонячна та вітрова енергія. Метою є розробка цільової топології перетворювача з підвищеною напругою та пригнічувачем струму з одним перемикачем (SS-BVCS), яка взаємодіє як з вітровою, так і з гібридною моделлю сонячної енергії. Метод включає запропонований перетворювач переривника, отриманий шляхом простого злиття перемикача, пари діодів і CLC-фільтра, який використовується для реалізації перемикання при нульовому напрузі для основного ключа і реверсивного діода для вилучення високого коефіцієнта посилення по напрузі. Розроблена топологія перетворювача SS-BVCS може забезпечити жорсткий самоконтроль на двох ланцюгах обробки енергії. Новизна модуля перетворювача SS-BVCS призначена для забезпечення максимальної пропускної здатності, живлення навантаження з якісним безперебійним виходом шляхом підвищення напруги постійного струму до необхідної величини і, таким чином, придушення струму. Практична цінність, отримана завдяки розробленій моделі, дозволяє використовувати як джерела живлення навантаження окремо, так і комбіновано залежно від можливості відбору фідера. Крім того, запропонований модуль SS-BVCS забезпечує ефективне використання меншої кількості компонентів та отримання максимальної потужності за рахунок збирання зеленої енергії.
DOI: doi.org/10.20998/2074-272X.2022.5.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58072
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2022_5_Chandramouli_Design.pdf544,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.