Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58079
Title: Оптимізація спеціальної фізичної та технічної підготовки бадмінтоністів 13-14 років
Other Titles: Optimization of special physical and technical training of badminton players 13-14 years old
Authors: Собко, Ірина Миколаївна
Жаркова, Євгенія Євгеніївна
Віцько, Сергій Миколайович
Keywords: фізична культура; спорт; тренування; вправи; бадмінтон; badminton; special physical fitness; technical readiness; young athletes
Issue Date: 2020
Citation: Собко І. М. Оптимізація спеціальної фізичної та технічної підготовки бадмінтоністів 13-14 років [Електронний ресурс] / І. М. Собко, Є. Є. Жаркова, С. М. Віцько // Спортивні ігри. – Електрон. текст. дані. – 2020. – № 4 (18). – С. 72-83. – Режим доступу: http://www.sportsscience.org/index.php/game/article/view/1099/1091, вільний (дата звернення 20.09.2022 р.).
Abstract: Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику спеціальної фізичної та технічної підготовки бадмінтоністів 13-14 років із застосуванням спеціально підібраних вправ. Учасники: В дослідженні взяли участь бадмінтоністи (жінки) спортивного клубу WBC, м. Харків (вік 13-14 років): експериментальна група (n = 11); контрольна група (n = 11). Експеримент проводився на протязі 6 місяців з вересня 2019 року по лютий 2020 року. Методи: Проведено тестування атлетів з фізичної підготовленості (згинання розгинання рук в упорі лежачі за 30 с, човниковий біг 4х9 м, стрибки зі скакалкою за 1 хв., подвійні стрибки зі скакалкою за 30 с, стрибки з підтягуванням колін до грудей, піднімання тулуба в сід за 1 хв, стрибок у довжину з місця, біг 100 м, нахил тулуба вперед з положення сидячи), технічної підготовленості (набивання воланів відкритої і закритою стороною ракетки за 1 хв., помилки при набиванні воланів, відбивання воланів від стіни за 1 хв., помилки при відбиванні воланів від стіни Результати: розроблено для юних бадмінтоністів комплекси вправ з баскетбольними, волейбольними, тенісними м’ячами та гумовим м’ячем для реакції. Надано вправи для розвитку спеціальних фізичних якостей бадмінтоністів. Запропоновано спеціально підібрані вправи, спрямовані на удосконалення прийомів техніки з характерною для гри в бадмінтон напругою, координацією, темпом і ритмом руху, підібрані відповідно до особливостей гри, польоту волана і пов'язаних з цим пересувань на майданчику. Після проведення експерименту були виявлені достовірні відмінності (р<0,05) між контрольною та експериментальною групами за результатами тестування швидкісних, швидкісно-силових, координаційних здібностей та показників технічної підготовленості. Висновки: впроваджена в тренувальний процес юних бадмінтоністів авторська методика дозволила підвищити рівень спеціальної фізичної та технічної підготовленості юних бадмінтоністів.
Purpose: to substantiate experimentally the method of development of special physical and technical readiness of female badminton players aged 13-14 years. Participants: in research involved badminton players of the WBC sports club, Kharkov (age 14-15 years): experimental group (n = 11); control group (n = 11). The experiment was carried out for 6 months from September 2019 to February 2020. Methods. Testing of athletes in terms of physical fitness (flexion and extension of the arms in the lying position for 30 s, shuttle run 4x9 m, gears with a rope for 1 min, double jumps with a rope for 30 s, jumps with pulling the knees to the chest, lifting the torso in sitting for 1 min, long jump from a standing position, running 100 m, tilting the body forward from a sitting position). Technical readiness (beat off shuttlecocks with the open and closed side of the racket in 1 min., mistakes when filling shuttlecocks, hitting shuttlecocks from the wall in 1 min., mistakes when beating shuttlecocks from the wall). Results: complexes of exercises with basketball, volleyball, tennis and reaction balls have been developed for young badminton players. Exercises for the development of special physical qualities of badminton players are presented. Special exercises are proposed for the development of technique with tension, coordination, tempo and rhythm of movement characteristic for playing badminton, selected in accordance with the peculiarities of the game, the flight of the shuttlecock and associated with movements on the court. After the experiment, significant differences (p <0.05) were revealed between the control and experimental groups according to the results of testing speed, speed-strength, coordination abilities and indicators of technical readiness. Conclusions: introduced into the training process of young badminton players, the author's method increased the level of special physical and technical readiness of young badminton players.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5588-4825
orcid.org/0000-0002-0698-4798
orcid.org/0000-0002-7089-5482
DOI: doi.org/10.15391/si.2020-4.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58079
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SI_2020_4_Sobko_Optymizatsiia.pdf507,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.