Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58092
Title: Українська культура
Authors: Маліков, Василь Володимирович
Міщенко, Марина Миколаївна
Keywords: практикум; стародавня культура; Середньовіччя; український Ренесанс; Новий час; Слобідська Україна
Issue Date: 2021
Citation: Українська культура [Електронний ресурс] : практикум для студентів усіх спец. : у 2 ч. Ч. 1 / уклад.: В. В. Маліков, М. М. Міщенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 216 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58092.
Abstract: Практикум "Українська культура" розрахований для студентів усіх спеціальностей, що вивчають дисципліну "Історія та культура України". Видання здійснюється у двох частинах, практичні завдання поділені на три блоки – це завдання для позаудиторної підготовки до семінарів, завдання для аудиторної роботи та тестова база для самоперевірки своїх знань і підготовки до поточного контролю. Завдання подаються у відповідності до тем модулю "Українська культура" навчальної дисципліни "Історія та культура України" і в них пропонуються фрагменти із оригінальних давніх текстів, наукових досліджень та художньої літератури відомих діячів української й закордонної культури.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58092
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Ukrainska_kultura_Ch_1.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.