Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58108
Title: Дослідження гумінових кислот та речовин, як гібридних модифікаторів полімерів
Other Titles: Investigation of humic acids and substances as hybrid polymer modifiers
Authors: Лебедєв, Володимир Володимирович
Мірошниченко, Денис Вікторович
Савченко, Дмитро Олександрович
Білець, Дар’я Юріївна
Мисяк, Всеволод Романович
Вінник, Андрій Михайлович
Реука, Юрій Вікторович
М'ягкохліб, Ілля Іванович
Keywords: гумінові кислоти; гібридна модифікація; полімери; властивості; humic acids; hybrid modification; polymers; properties
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження гумінових кислот та речовин, як гібридних модифікаторів полімерів / В. В. Лебедєв, Д. В. Мірошниченко, Д. О. Савченко, Д. Ю. Білець, В. Р. Мисяк, А. М. Вінник, Ю. В. Реука, І. І. М'ягкохліб // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 27-30.
Abstract: В роботі проведені дослідження гумінових кислот та речовин, як гібридних модифікаторів полімерів. Методом ІЧ-аналіз було проведені дослідження для визначення найбільш характерних функціональних груп в гумінових кислотах, одержаних з бурого вугілля. Серед найбільш характерних спектральних смуг гумінових кислот варто відмітити: фенольні −OH гідроксильні групи при 3380-3400 см⁻¹, аліфатичні смуги C–H при 2920-2940 см⁻¹, симетричні νCOO– карбоксильні та νCO (фенольні), νOH (аліфатичні) при 1100 см⁻¹. Встановлено, що саме наявність саме цих функціональних груп зумовлюють здатність гумінових кислот виконувати роль гібридного модифікатора по відношенню до полімерів.
The study of humic acids and substances as hybrid modifiers of polymers is carried out in the work. The method of IR analysis was used to determine the most characteristic functional groups in humic acids derived from brown coal. Among the most characteristic spectral bands of humic acids should be noted: phenolic −OH hydroxyl groups at 3380-3400 cm⁻¹, aliphatic bands C–H at 2920-2940 cm⁻¹, symmetric νCOO– carboxyl and νCO (phenolic), νOH (aliphatic) at 1100cm⁻¹. It has been established that the presence of these functional groups determines the ability of humic acids to act as a hybrid modifier in relation to polymers.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58108
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebediev_Doslidzhennia_2022.pdf730,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.