Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58124
Title: Застосування смоли піролізу відходів деревообробки як добавок до дорожнього нафтового бітуму
Other Titles: The use of wood waste as an adhesive additive to road petroleum bitumen
Authors: Липко, Юрій Васильович
Пиш’єв, Сергій Вікторович
Мірошниченко, Денис Вікторович
Лихоманов, Микита Вікторович
Keywords: модифікований бітум; адгезія; піроліз; смола піролізу; modified bitumen; adhesion; pyrolysis; pyrolysis resin
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Застосування смоли піролізу відходів деревообробки як добавок до дорожнього нафтового бітуму / Ю. В. Липко, С. В. Пиш’єв, Д. В. Мірошниченко, М. В. Лихоманов // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 67-70.
Abstract: Методом термохімічного перетворення важкої смоли піролізу відходів деревообробки були одержані залишки з підвищеними температурами розм’якшення (пеки). Проведено модифікування дорожнього нафтового бітуму БНД 60/90 смолою і отриманими продуктами. Досліджено можливість застосування важких смол піролізу деревини та пеків, одержаних з неї, як адгезійних добавок до дорожніх нафтових бітумів.
Residues with elevated softening temperatures (pitch) were obtained by thermochemical conversion of heavy resin pyrolysis resin from woodworking waste. Modification of road petroleum bitumen BND 60/90 with resin and obtained products was carried out. The possibility of using heavy pyrolysis resins of wood and pitch obtained from it as adhesives to road petroleum bitumens has been investigated.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58124
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lypko_Zastosuvannia_2022.pdf685,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.