Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58126
Title: Вплив кам’яновугільного пеку у складі вугільної шихти на якість коксу
Other Titles: Influence of coal pitch in the coal charge on coke quality
Authors: Тюфанов, Сергій Геннадійович
Гужвінська, Тетяна Вячеславівна
Богоявленська, Олена Влодимирівна
Лисенко, Ігор Анатолійович
Вейсберг, Ольга Віталіївна
Keywords: вугільна шихта; кам’яновугільний пек; коксівне вугілля; кокс; спікливі добавки; coal charge; coal pitch; coking coal; coke; sintering additives
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Вплив кам’яновугільного пеку у складі вугільної шихти на якість коксу / С. Г. Тюфанов, Т. В. Гужвінська, О. В. Богоявленська, І. А. Лисенко, О. В. Вейсберг // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 48-50.
Abstract: Проведено огляд різних способів підвищення якості вугільної шихти та режимів коксування для підвищення якості коксу при використанні альтернативних джерел сировини, які є перспективними замінниками цінних марок вугілля [1, 2, 3]. Визначено перспективи використання кам’яновугільного пеку в якості добавки у вугільну шиту для покращення властивостей коксу. Досліджено влив кам’яновугільного пеку на показники якості коксу та його оптимальний вміст у вугільній шихті.
A review of various ways to improve the quality of coal charge and coking regimes to improve the quality of coke using alternative sources of raw materials, which are promising substitutes for valuable brands of coal [1, 2, 3]. Prospects for the use of coal pitch as an additive in coal sewing to improve the properties of coke have been identified. The influence of coal pitch on coke quality indicators and its optimal content in coal charge was studied.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/58126
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tiufanov_Vplyv_2022.pdf682,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.