Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5823
Title: Методи наукових досліджень
Authors: Грабченко, Анатолій Іванович
Федорович, Володимир Олексійович
Гаращенко, Ярослав Миколайович
Keywords: науково-технічні дослідження; методи емпіричного дослідження; методи теоретичного дослідження; загальнонаукові методи дослідження; проектні задачі; методи пошуку; інтегровані системи проектування виробів; метод скінченних елементів; пакет COSMOS
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Грабченко А. І. Методи наукових досліджень : навч. посібник / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 142 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено згідно з навчальним планом магістерського курсу "Автоматизований промисловий дизайн" в рамках спеціальності 8.05050201 "Технологія машинобудування", розробленим відповідно до спільного європейського проекту ТЕМПУС у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут". В навчальному посібнику представлено основні наукові підходи, методи пошуку нових технічних рішень і можливості використання інтегрованих систем проектування, що використовуються у інженерній і науковій діяльності. Посібник призначений для магістрантів технічних вузів, які вивчають курс "Методи наукових досліджень", а також може бути корисним студентам інженерних спеціальностей і аспірантам.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5823
ISBN: 978–966–8944–65–9
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrabchenko_Metody_naukovykh_2009.pdf2,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.