Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/619
Title: Гуманітарні та культурологічні підходи до проблем перспективного розвитку східнослов`янських народів засобами викладання світової літератури
Authors: Бєлова, Т. М.
Keywords: сучасна освіта; гуманізація освіти; художній смак; моральні цінності; світова література; гуманістичний потенціал; формування особистості; особистісно-орієнтованее навчання; творча самостійність; активна життєва позиція; навчально-виховний процес
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Бєлова Т. М. Гуманітарні та культурологічні підходи до проблем перспективного розвитку східнослов`янських народів засобами викладання світової літератури / Т. М. Бєлова // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VI Междунар. науч.-практич. конференции, 15-16 декабря 2011 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 530-533.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/619
Appears in Collections:Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belova_Gumanitarni_2011.pdf265,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.