Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6761
Title: Макроекономіка
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Решетняк, Наталя Борисівна
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Губанова, Ніно Нодарівна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Демьохіна, Олена Олександрівна
Назаренко, Олена Василівна
Keywords: ринок праці; ринок товарний; ринок грошовий; механізм інфляційний; споживання домогосподарств; інвестиції приватні; витрати; ВВП; динаміка економічна; економіка зовнішня; попит; пропозиція; рівновага макроекономічна; гроші; зайнятість; безробіття; заощадження; ефект мультиплікації; модель кейнсіанська; політика податкова; політика фіскальна; дефіцит бюджетний; борг державний; політика монетарна; система банківська; баланс платіжний; курс валютний
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Макроекономіка : навч.-метод. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 88 с.
Abstract: Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни "Макроекономіка", переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до заліку. Наведено 25 варіантів індивідуальних контрольних робіт та вказівки до їх виконання. Призначено для студентів економічних та менеджерських спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
orcid.org/0000-0001-9076-5231
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6761
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhiiereiev_Makroekonomika_2012.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.