Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6767
Title: Міжнародна економіка
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Максименко, Яна Анатоліївна
Абрамов, Федір Володимирович
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Климова, Світлана Олегівна
Keywords: господарство світове; поділ праці; спеціалізація міжнародна; кооперація міжнародна; ринок світовий; інтеграція економічна; відносини економічні; глобалізація; організації економічні; теорія меркантилізму; теорія абсолютних переваг; теорія порівняльних переваг; фактори виробництва; парадокс Леонтьєва; тариф імпортний; квота; обмеження експортні; політика торгівельна; субсидія; демпінг; рух капіталу; інвестиції іноземні; корпорації транснаціональні; міграція робочої сили; передача технологій; система валютно-фінансова; курс валютний; умова Маршалла-Лернера; Джей-крива; баланс платіжний; баланс торгівельний
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Міжнародна економіка : навч.-метод. посіб. для студ. екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Я. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 92 с.
Abstract: Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни «Міжнародна економіка», переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до екзамену (заліку). Наведено 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт та вказівки до їх виконання. Призначається для студентів економічних та менеджерських спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0041-6845
orcid.org/0000-0001-9076-5231
orcid.org/0000-0003-4825-3974
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6767
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhiiereiev_Mizhnarodna_2012.pdf846,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.