Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6768
Title: Основи економічної теорії
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Решетняк, Наталя Борисівна
Двінських, Володимир Миколайович
Демьохіна, Олена Олександрівна
Климова, Світлана Олегівна
Максименко, Яна Анатоліївна
Попадинець, Олена Василівна
Рябова, Тетяна Веніаминівна
Keywords: аналіз економічний; потреби економічні; ресурси виробничі; вартість альтернативна; вибір економічний; спеціалізація праці; розподіл праці; система економічна; власність; виробництво товарне; ринок; інфраструктура ринкова; кругообіг економічний; фірма; підприємство; діяльність підприємницька; попит; корисність; пропозиція; рівновага ринкова; витрати; конкуренція; фактори виробництва; неспроможність ринкова; макроекономіка; мікроекономіка; ВВП; рівновага макроекономічна; цикл економічний; безробіття; інфляція; система кредитна; політика грошово-кредитна; бюджет державний; податки; господарство світове; відносини економічні; інтеграція економічна; тариф митний; система валютно-фінансова; курс валютний; баланс платіжний; баланс торгівельний
Issue Date: 2010
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Основи економічної теорії : навч.-метод. посіб. для студ. техн. спец. заочної форми навчання / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред.: С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 76 с.
Abstract: Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни "Основи економічної теорії", переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до заліку. Наведено 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт та вказівки до їх виконання. Призначається для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
orcid.org/0000-0002-0041-6845
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6768
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhiiereiev_Osnovy_2010.pdf844,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.