Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6774
Title: Оцінка пріоритетності інноваційних проектів: комплексний підхід
Authors: Лаповський, Д. М.
Сердюк, Т. В.
Keywords: інноваційна діяльність; експертна система; логіка; оцінка проектів; фактори
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Лаповський Д. М. Оцінка пріоритетності інноваційних проектів: комплексний підхід / Д. М. Лаповський, Т. В. Сердюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 13. – С. 13-23.
Abstract: Оцінка пріоритетності інноваційних проектів: комплексний підхід. Розробка засобу інтелектуальної підтримки рішень про якість інноваційних проектів на базі нечіткої логіки, яка дозволяє аналізувати як кількісні, так і лінгвістичні змінні. Для визначення доцільності залучення інвестицій частіше всього користуються методами оцінки, порівняння та відбору проектів. Основними серед них є такі: метод середньої ставки доходу; метод визначення періоду окупності; метод чистої теперішньої вартості; метод індексу прибутковості; метод внутрішньої ставки доходу.
Assessment of priority inovacionns project: an integrated approach. The development of intellectual support decisions about the quality of innovative projects based on fuzzy logic, which allows to analyze both quantitative and linguistic variables. To determine the feasibility of investment most commonly used methods of evaluation, comparison and selection. The main among them are: the method of average rates of return, payback method, the method of clean present value, profitability index method, the method of internal rate of return.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6774
Appears in Collections:Вісник № 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_13_Lapovskyi_Otsinka.pdf512,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.