Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6793
Title: Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка
Authors: Архієреєв, Сергій Ігоревич
Решетняк, Наталя Борисівна
Рябова, Тетяна Веніаминівна
Демьохіна, Олена Олександрівна
Деркач, Марина Миколаївна
Яцина, Вікторія Валентинівна
Шипілова, Марія Вікторівна
Волоснікова, Наталія Миколаївна
Климова, Світлана Олегівна
Keywords: блага матеріальні; послуги; продукти; праця; потреби економічні; інтереси економічні; товар; гроші; капітал; плата заробітна; ринок; конкуренція; ціноутворення; підприємство; витрати виробництва; прибуток; зайнятість; господарство світове; відносини економічні; власність; попит; пропозиція; фірма; монополія; ВВП; ВНП; рівновага макроекономічна; політика грошово-кредитна; фінанси; безробіття; інфляція; споживачі; виробництво; олігополія
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Політична економія. Основи економічної теорії. Мікроекономіка : метод. вказівки до вивч. навч. курсів для студ. I курсу екон. та менедж. спец. заочної форми навчання / уклад. С. І. Архієреєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 96 с.
Abstract: Дані методичні вказівки будуть корисні для студентів економічних і менеджерських спеціальностей дистанційної й заочної форм навчання. Вони містять необхідні рекомендації з кожного навчального предмета, що читається викладачами кафедри загальної економічної теорії на І курсі, включаючи особливості самостійної роботи над даним курсом, тематику контрольних робіт, рекомендовану літературу, необхідну для самостійного вивчення дисциплін, питання для підготовки до заліків й іспитів, словник понять і термінів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
orcid.org/0000-0002-0041-6845
orcid.org/0000-0001-9076-5231
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6793
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2008_Politychna.pdf927,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.