Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6815
Title: Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумської області
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Щербаченко, В. О.
Keywords: екологічний туризм; етнографічний туризм; маршрутно-пізнавальний туризм; спортивно-оздоровчий туризм; потенціал ринку; кількісна оцінка; стійкий розвиток території
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Ілляшенко С. М. Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумської області / С. М. Ілляшенко, В. О. Щербаченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 14. – С. 65-67.
Abstract: Виконано аналіз потенціалу Сумського обласного ринку туристичних послуг, а також придатності окремих регіонів області для надання конкретних видів туристичних послуг. Запропоновано методичний підхід до кількісної оцінки перспектив розвитку певних видів туризму у аналізованих місцевостях. Отримані результати можуть бути використані для обґрунтування програм розвитку інфраструктури туристичних послуг на регіональному рівні та доцільності розвитку конкретних видів туристичного бізнесу.
The analysis of Sumy regional market of tourist services potential was performed, as well as analysis of specific oblast regions suitability to provide specific types of tourist services. Methodical approach is offered to provide quantitative estimation of certain types of tourism development prospect in locations subject to analysis. Received results can be used to substantiate programs of tourist services infrastructure development at regional level and specific types of tourist business development expedience.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6815
Appears in Collections:Вісник № 14
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_14_Illiashenko_Analiz.pdf672,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.