Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7235
Title: Маркетингове забезпечення моніторингу інноваційного розвитку підприємства
Authors: Перерва, Петро Григорович
Шомош, Верес Маріанн
Гладенко, Іван Васильович
Товажнянський, Вячеслав Леонідович
Keywords: маркетингові стратегії; моніторинг; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; експертні оцінки; ефективінсть
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Маркетингове забезпечення моніторингу інноваційного розвитку підприємства / П. Г. Перерва, В. М. Шомос, І. В. Гладенко, В. Л. Товажнянський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – № 16. – С. 24-29.
Abstract: Розглянуто методичні підходи до інтерпретації результатів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Запропоновано рівнів стану інноваційної діяльності, кожний з яких має свою характеристику та програму заходів по його збереженню або зміні.
The methodical going is considered near interpretation of results of innovative activity of machine-building enterprise. It is offered levels of the state of innovative activity, each of which has the description and program of measures on his saving or change.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7235
Appears in Collections:Вісник № 16
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_16_Pererva_Marketynhove.pdf469,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.