Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7356
Title: Навчальна програма "Спеціальні питання філософії"
Keywords: позитивізм логічний; фальсифікаціонізм; Поппер К.; кумулятивізм; Кун Т.; анархізм; Фейєрабенд П.; пізнання; знання наукове; діяльність пізнавальна; істина; методологія; дослідження наукові; логіка; розуміння; семантика; синергетика; евристика
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Навчальна програма "Спеціальні питання філософії" : для підготовки магістрів всіх спеціальностей. - Харків : НТУ "ХПІ", 2011. - 9 с.
Abstract: Метою вивчення "Спеціальних питань філософії" є переконання студентів у тому, що філософія є методологічною основою сучасної науки і соціальної практики, а тому вони мають оволодіти необхідними навичками самостійного аналізу актуальних питань, які постають перед суспільством. Тому програма передбачає поглиблене вивчення сенсу суспільного буття, діалектики природного та соціального, ролі свідомості в процесі формування людини, системи зв’язків та відносин, в яких здійснюється життєдіяльність людей. Програма являє собою введення в загальну проблематику філософії науки. Наука розглядається в широкому соціокультурному контексті й у її історичному розвитку. Особлива увага приділяється глобальним тенденціям зміни наукової картини світу, типів наукової раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені. Програма орієнтована на аналіз основних світоглядних і методологічних проблем, що виникають у науці на сучасному етапі її розвитку, і одержання уявлення про тенденції історичного розвитку науки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7356
Appears in Collections:Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2011_NP_Spetsialni_pytannia.pdf244,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.