Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/763
Title: Виховна складова викладання фундаментальних дисциплін
Authors: Брославська, Г. М.
Keywords: постіндустріальне суспільство; інформаційне суспільство; духовність; творчість; суспільні ідеали; вимоги суспільства; виховання особистості; емоційна насиченість навчання; дисциплінуючі мотиви; виховний процес; педагогічна діяльність; соціалізація особистості
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Брославська Г. М. Виховна складова викладання фундаментальних дисциплін / Г. М. Брославська // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VI Междунар. науч.-практич. конференции, 15-16 декабря 2011 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 153-157.
Abstract: Під час викладання студентам вищих навчальних закладів фундаментальних дисциплін здійснюється не тільки процес навчання, а й виховання. Тобто, на заняттях з фізики та математики може відбуватися виховуюче навчання, яке передбачає єдність освітніх і виховних завдань.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/763
Appears in Collections:Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broslavska_Disciplini_2011.pdf259,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.