Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7649
Title: Вільні коливання осцилятора змінної маси при наявності сухого тертя
Authors: Ольшанський, В. П.
Ольшанський, Станіслав Васильович
Keywords: осцилятор; лінійно-змінна маса; сухе тертя; функції Бесселя
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Ольшанський В. П. Вільні коливання осцилятора змінної маси при наявності сухого тертя / В. П. Ольшанський, С. В. Ольшанський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2013. – №54 (1027). – С. 172-178.
Abstract: Виведено наближені формули для розрахунку вільних затухаючих коливань осцилятора лінійно-змінної маси при дії сили сухого тертя. Побудовано графіки затухаючих коливань осцилятора в залежності від часу. Проведено порівняння числових результатів, отриманих за допомогою наближених формул і шляхом прямого чисельного інтегрування вихідного диференціального рівняння руху.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7649
Appears in Collections:Вісник № 54
Кафедра "Комп'ютерне моделювання процесів та систем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_54_Olshanskyi_Vilni.pdf460,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.