Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7651
Title: Оптимізація параметрів навчальних занять за допомогою інформаційної технології підтримки прийняття рішень
Authors: Загородня, Т. М.
Keywords: компетенції; процес підтримки прийняття рішень; оптимізація; технологія
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Загородня Т. М. Оптимізація параметрів навчальних занять за допомогою інформаційної технології підтримки прийняття рішень / Т. М. Загородня // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2013. – №54 (1027). – С. 123-133.
Abstract: Запропоновано інформаційну технологію та програмну реалізацію системи підтримки прийняття рішень, яка дозволяє оптимізувати параметри навчальних занять при створенні відповідної структури навчального процесу та оптимально розподіляти час між різними навчальними завданнями та різними видами навчальних занять з метою забезпечення максимально високого рівня компетенцій майбутнього інженера.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7651
Appears in Collections:Вісник № 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_54_Zahorodnia_Optymizatsiia.pdf377,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.