Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7707
Title: Удосконалення технології отримання харчового білку та олії з насіння соняшника
Authors: Добрунов, Д. Є.
Перевалов, Леонід Іванович
Півень, Олена Миколаївна
Keywords: олія екстракційна; пелюстка; розчинник; гексан; етанол; установка кавітаційна; кислота хлорогенова; extraction oil; edible protein; hexane; ethanol; cavitation facility; cavitation facility
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Добрунов Д. Є. Удосконалення технології отримання харчового білку та олії з насіння соняшника / Д. Є. Добрунов, Л. І. Перевалов, О. М. Півень // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 55 (1028). – С. 113-118.
Abstract: В даній статті розглянуто нову технологію переробки пелюстки, отриманої з безлушпинного ядра соняшника, попередньо обробленого жидким азотом за температури –30°С, з метою отримання високоякісного харчового білку та харчової олії. Переробка (кавітаційна обробка) здійснювалась у кавітаційній установці. В процесі роботи було використано чисті розчинни-ки гексан та етиловий спирт та їх суміші у співвідношеннях 1:9, 1:1, 9:1.
The article describes a new processing technology of petals obtained from sunflower seeds. The aim of the work is to obtain a high-quality edible protein and edible oil. Recycling (cavitation treatment) was carried out in the cavitation facility. The authors used pure solvents such as hexane and ethanol, and their mixtures in ratios of 1:9, 1:1, 9:1.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7707
Appears in Collections:Вісник № 55
Кафедра "Технологія жирів і продуктів бродіння"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_55_Dobrunov_Udoskonalennia.pdf209,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.