Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7726
Title: Фактори підвищення ефективності діяльності підприємств енергетичного машинобудування
Authors: Скотнікова, Любов Петрівна
Штонда, С. С.
Keywords: економічна оцінка; показники; собівартість; економічний ефект; енергообладнання; зменшення витрат; power engineering; economic evaluation; indicators; cost; economic impact
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Скотнікова Л. П. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємств енергетичного машинобудування / Л. П. Скотнікова, С. С. Штонда // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 53 (1026). – С. 138-142.
Abstract: У роботі проведено аналіз існуючих методів визначення собівартості енергомашин на стадії проектування та зроблено висновки щодо доцільності застосування агрегатно-вузлової моделі, розробленої за допомогою функціонально-вартісного аналізу. За результатами досліджень техніко-економічних показників виробництва парових теплофікаційних і конденсаційних турбін був запропонований перелік основних та додаткових показників оцінки турбіни на стадії проектування
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7726
Appears in Collections:Вісник № 53
Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_53_Skotnikova_Faktory.pdf500,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.