Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7765
Title: Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Keywords: оптимізація; програмування лінійне; програмування нелінійне; програмування дискретне; моделювання
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Скворчевський О. Є. Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті : текст лекцій курсу "Економіко-математичні методи та моделі" / О. Є. Скворчевський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 76 с.
Abstract: Текст лекцій «Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті» містить лекції за основними розділами відповідного циклу з курсу "Економіко-математичні методи і моделі". У виданні висвітлені основні теми даного курсу. При підготовці тексту лекцій використовувались провідні вітчизняні та зарубіжні підручники, а також наукові публікації автора. Призначено для студентів, що навчаються за спеціальностями економічного та менеджерського профілю, викладачів та інженерно-технічних працівників ВНЗ, спеціалістів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7765
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2014_Skvorchevskyi_Optymizatsiini.pdf1,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.