Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7823
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології"
Authors: Шишенко, Леонід Опанасович
Хавін, Геннадій Львович
Keywords: розподілювач імпульсів; промисловий робот; інтервал часу; логічні елементи
Issue Date: 2006
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології" : для студ. спец. 7.092501 денної та заочної форм навч. / уклад.: Л. О. Шишенко, Г. Л. Хавін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 29 с.
Abstract: Завдання на самостійну роботу передбачають розробку спеціальних пристроїв, які складають блоки системи управління промисловим роботом. В основу побудови системи управління промисловим роботом покладено принцип вимірювання інтервалів часу, який технічно реалізовано за допомогою розподілювача імпульсів. Розробка вказаного пристрою ведеться з використанням різних типів логічних елементів, регістрів, лічильників, дешифраторів, генераторів та інших. При виконанні роботи пропонується використовувати літературу з теорії дискретних автоматів та цифрової обчислювальної техніки
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7823
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2006_Kompiuterni_tekhnolohii.pdf573,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.