Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7824
Title: Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту спеціаліста "Моделювання автоматизованого електроприводу верстатного обладнання з аналоговою системою управління"
Authors: Шишенко, Леонід Опанасович
Єнікєєв, Олександр Фанілович
Приходько, Ольга Юріївна
Keywords: системи автоматичного управління; САУ; метод кореневого годографа; моделювання
Issue Date: 2006
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту спеціаліста "Моделювання автоматизованого електроприводу верстатного обладнання з аналоговою системою управління" : для студ. спец. 7092501 денної та заочної форм навч. / уклад.: Л. О. Шишенко, О. Ф. Єнікєєв, О. Ю. Приходько ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 27 с.
Abstract: Питанням вивчення динамічних та частотних характеристик об'єктів, а так само визначенню їхньої стійкості на прикладі системи автоматичного управління (САУ) присвячені розроблені методичні вказівки.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7824
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2006_Modeliuv_avtomatyz.pdf452,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.