Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/788
Title: Методичні аспекти формування екологічної культури майбутнього фахівця
Authors: Демідова, Юлія Євгенівна
Keywords: природне середовище; екологічні знання; екологічна освіта; культура громадян; здоров’я нації; екологічна безпека; формальна освіта; неформальна освіта; екологічні об’єднання; екологічні партії; екологічні проблеми; соціальне-економічні проблеми; охорона навколишнього середовища; природа; екологічна особистість; екологічна лабілізація; екологічна ідентифікація; екологічна експектація; екологічна емпатія; екологічна рефлексія; екологічна турбота; екологічна ритуалізація; екологічна свідомость
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Демідова Ю. Є. Методичні аспекти формування екологічної культури майбутнього фахівця / Ю. Є. Демідова // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VI Междунар. науч.-практич. конференции, 15-16 декабря 2011 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 188-195.
Abstract: Детально розглянуто методичні аспекти формування екологічної культури майбутніх фахівців. Показано особливості змісту екологічної підготовки, що складається з проблем формування екологічної освіти, взаємодії людини та довкілля, вимог природокористування та охорони навколишнього середовища. Наведено основні категорії методів екологічного виховання майбутніх фахівців.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/788
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demidova_Aspekti_2011.pdf278,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.