Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7955
Title: Екстракція даних процесів гідроочистки та деетанізації і стабілізації каталізату на установці каталітичного риформінгу
Authors: Ульєв, Леонід Михайлович
Нечипоренко, Д. О.
Мороз, В. О.
Keywords: блок гідроочищення; сировина; теплова інтеграція; потокові дані
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Ульєв Л. М. Екстракція даних процесів гідроочистки та деетанізації і стабілізації каталізату на установці каталітичного риформінгу / Л. М. Ульєв, Д. О. Нечипоренко, В. О. Мороз // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 39. – С. 68-75.
Abstract: В даному проекті розглянуті блоки гідроочищення сировини, деетанізаціі та стабілізації каталізату установки каталітичного ріформінгу Л-35-11/600. Визначені технологічні потоки, які можуть бути включені в теплову інтеграцію, наведено їх основні характеристики. Складена таблиця потокових даних, побудована сіткова діаграма і складові криві існуючого процесу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7955
Appears in Collections:Вісник № 39
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_39_Ul'yev_Ekstraktsiia_danykh_protsesiv.pdf337,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.