Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8052
Title: Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки. Терміни, тлумачення, коментарі
Authors: Клименко, Борис Володимирович
Keywords: контакт керування; коротке замикання; кабель; ізоляція; запобіжник; електроніка; електромагнетизм; датчик; двигун; резистор
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Клименко Б. В. Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки. Терміни, тлумачення, коментарі : навч. посібник / Б. В. Клименко. – Харків : Точка, 2009. – 272 с.
Abstract: В основу посібника покладені терміни та визначення, що стосуються електричних та магнітних пристроїв, електричних аксесуарів, електричних установок з Міжнародного електротехнічного словника (International Electro-technical Vocabulary – IEV). Терміни та визначення наводяться у вигляді англомовних оригіналів та їх авторського перекладу на українську мову. У посібнику наводяться також численні коментарі, ілюстрації та пояснення, які мають сприяти кращому розумінню міжнародно визнаної термінології та запровадженню її у науковий обіг та навчальний процес. Зазначеним цілям має сприяти також наведена у посібнику інформація, яка міститься у розділах відповідних стандартів Міжнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission - ІЕС), де наводяться терміни та визначення щодо характеристик, умов роботи, маркування тощо електричних аксесуарів. Посібник, орієнтований на студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Електромеханіка", а також інших електротехнічних та суміжних спеціальностей вищих навчальних закладів, може в значній мірі бути корисним для викладачів та аспірантів, які зацікавлені у застосуванні сучасної міжнародної електротехнічної термінології, а також для інженерно-технічних працівників промислових підприємств та менеджерів електротехнічних компаній, які стикаються у своїй практичній діяльності із сучасним електротехнічним обладнанням, зокрема з електричною апаратурою, її пристроями та аксесуарами.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8052
ISBN: 966-866-917-0
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimenko_Elektrychni ta mahnitni_2009.pdf67,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.