Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8139
Title: Гідродинамічні процесі магнітних сферичних шарнірів просторових систем приводів у вигляді рухомих октаедричних структур
Authors: Яхно, О. М.
Струтинський, С. В.
Keywords: феромагнітна рідина; області течії; рівняння магнітної гідродинаміки; течія в зазорі; ball joints; ferromagnetic fluid flow field; flow inthe gap; boundary layer
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Яхно О. М. Гідродинамічні процесі магнітних сферичних шарнірів просторових систем приводів у вигляді рухомих октаедричних структур / О. М. Яхно, С. В. Струтинський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 1 (1044). – С. 88-98.
Abstract: Розроблені оригінальні сферичні шарніри для просторової системі приводів. Шарніри мають магнітні сфери, з якими взаємодіють сферичні поверхні хвостовиків, які закріплені на штоках та корпусах пневмоциліндрів приводів. Шарніри мають еластичні кожухи, порожнини яких заповнені феромагнітною рідиною. В статті викладені результати досліджень гідродинамічних процесів у феромагнітній рідині. Виділено різні по характеру ділянки течії рідини. В зазорах між сферами і поверхнями хвостовиків має місце плоско-паралельний рух частини феромагнітної рідини. На ділянках, де поверхня сфери вільно контактує з феромагнітною рідиною має місце течія рідини, подібна течії рідини в граничному шарі. Вібраційний рух деталей шарніра обумовлює циркуляційний рух феромагнітної рідини в порожнині кожуха. Основними результатами досліджень, наведеними в статті, є визначення розподілу швидкостей та траєкторій переміщення частинок феромагнітної рідини, які характеризують гідродинамічні процеси.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8139
Appears in Collections:Вісник № 01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_1_Yakhno_Hidrodynamichni.pdf724,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.