Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8239
Title: Дослідження кінематики, реакцій в кінематичних парах та нерівномірності руху машинних агрегатів
Authors: Ткачук, Микола Анатолійович
Янчик, Олександр Григорович
Зеленський, Володимир Борисович
Сафонова, Зінаїда Семенівна
Keywords: державна атестація; кваліфікаційная робота бакалавра; план-проспект; оформлення роботи
Issue Date: 2004
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Дослідження кінематики, реакцій в кінематичних парах та нерівномірності руху машинних агрегатів : метод. рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт з дисципліни "Теорія механізмів та машин" за напрямком 0902 "Інженерна механіка" / уклад. М. А. Ткачук [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 76 с.
Abstract: В даних методичних вказівках приведені загальні положення, рекомендації та вимоги щодо виконання та оформлення кваліфікаційної роботи на звання бакалавра. В додатках до даних методичних вказівок приведені завдання до кваліфікаційних робот (додаток А), розглянуто приклад виконання кваліфікаційної роботи бакалавра, в якому досліджується кінематика та динаміка двигуна із горизонтальним розташуванням циліндрів, коробка зміни передач і кулачковий механізм газорозподілу (додаток Б), графічна частина кваліфікаційної роботи (додаток В), таблиці асинхронних короткозамкнених трифазних електродвигунів серії 4А (додаток Г), а також програмний модуль із питань дослідження механізмів (на алгоритмічній мові ПАСКАЛЬ)
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8239
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2004_Doslidzhennia_kinematyky.pdf753,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.