Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8326
Title: Науковий дискурс про транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище
Other Titles: Scientific discourse about transnational higher education as social and pedagogical phenomenon
Authors: Авшенюк, Н. М.
Keywords: семантичний аналіз термінів; наукові праці; дослідники; неурядова освітня структура; transnational higher education; semantic analysis; pedagogical phenomenon
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Авшенюк Н. М. Науковий дискурс про транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище / Н. М. Авшенюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 1. – С. 34-49.
Abstract: У сатті здійснено семантичний аналіз термінів, що позначають явище "транснаціональна вища освіта" з огляду на особливості їхнього використання у наукових працях дослідників у галузі соціальних наук, документах міжнародних організацій, урядових і неурядових освітніх структур країн, залучених до процесів міжнародної інтеграції у сфері освіти, з метою виявлення сутності досліджуваного феномена. З'ясовано, що термін "транснаціональна вища освіта", як правило, вживаеться для означення реального або віртуального пересування студентів, педагогів, академічних програм та знаннєвих потоків з однієї країни в іншу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8326
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_1_Avshenyuk_Scientific_discourse.pdf3,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.