Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8329
Title: Відкриті Web-орієнтовані системи мониторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень
Other Titles: Open Web-based systems of scientific and educational research implementation monitoring
Authors: Биков, Валерій Юхимович
Спірін, О. М.
Лупаренко, Л. А.
Keywords: наукометричний показник; наукометрична база; реферативна база; індекс цитування; імпакт-фактор; monitoring; research result; monitoring technology; monitoring indicators; monitoring tools; citation index; impact factor
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Биков В. Ю. Відкриті Web-орієнтовані системи мониторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень / В. Ю. Биков, О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 1. – С. 3-25.
Abstract: Розглянуто поняття моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт; для галузі психолого-педагогічних досліджень наведено показники цього моніторингу за умови використання відкритих web-орієнтованих засобів ІКТ. Проаналізовано основні підходи щодо оцінювання впливовості публікацій дослідників, наукових колективів і видань, зокрема особливості застосування таких наукометричних показників, як індекс цитування та імпакт-фактор. Обґрунтовано класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій моніторингу впровадження результатів досліджень з поділом їх на технології і засоби моніторингу оприлюднення, розповсюдження та використання результатів робіт. Описано особливості використання окремих web-орієнтованих засобів моніторингу впровадження результатів психолого-педагогічних досліджень.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8329
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_1_Bykov_Open_web-based.pdf699,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.