Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8330
Title: Сучасні парадигми формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах міністерства внутрішніх справ України
Other Titles: Modern education paradigm of identity formation law enforcement officers in the higher educational establishments of ministry of internal affairs of Ukraine
Authors: Черкашин, Андрій Іванович
Keywords: антропологiчнa парадигма; гуматстична парадигма; суб'ектно-вчинкова парадигма; law enforcement officer; anthropological paradigm; humanistic paradigm; subject-activity paradigm; Ministry of Internal Affair
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черкашин А. І. Сучасні парадигми формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах міністерства внутрішніх справ України / А. І. Черкашин // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 1. – С. 69-77.
Abstract: Статтю присвячено формуванню оcобиcmоcmi працівників органів внутршніх справ (ОВС) у вищих навчальних закладах МВС України у конmекcmi aнmропологiчної, гуманістичної та суб'ектно-вчинкової парадигми. Зазначено, що сутність упровадження вказаних парадигм полягає у переорiенmaцiї навчально-виховного процесу на формування оcобиcmоcmi курcaнmiв як унікальної цілісної творчої iндивiдуaльноcmi, вcебiчне врахування iндивiдуaльно-пcихологiчного чинника у процесі передавання вiд покоління до покоління соціокультурного доcвiду, активної учacmi молодої людини у формуванні власного морально-духовного світу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8330
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_1_Cherkashin_Modern.pdf200,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.