Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8338
Title: Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах
Other Titles: Essential characteristics of the current state of development of the theory of adaptive management in educational systems
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: теорія; принципи; зміст; структура; educational system; adaptive management; theory; principles; content; technologies; educational process; self-management
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Романовський О. Г. Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах / О. Г. Романовський, М. К. Чеботарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 1. – С. 26-33.
Abstract: Показано необхідність адаптивного управління в сучасних умовах пошуку відкритих i демократичних моделей управління, які можуть забезпечити гнучкість системи управління у нестабільній ситуації, коли вiдбуваються швидкоплинні зміни i впроваджуються іноваційні технології вiдповiдно до вимог суспільства. У статтi розглянуто розвиток теорії адаптивного управлiння в освітніх системах, зокрема в системi вищого навчального закладу. Розкрито суттсть адаптивного управління та вихiднi теоретичні положення, які лежать в її основi. Виділено сутнісі характеристики адаптивного управління: закономiрностi, ключовi принципи, структура, функції i технології, а також спеціальний іструментарій у виглядi факторно-критерiальних моделей дiяльностi учасників освітнього процесу та освітнього закладу в цілому, які розробляються для оргаюзації та здійснення адаптивного управління.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8338
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_1_Romanovskyi_Essential.pdf1,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.