Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8343
Title: Психопедагогіка як предмет наукового інтересу
Other Titles: Psyhopedagogy as the subject of research interests
Authors: Дяченко, Л. М.
Keywords: психологія; педагогіка; навчання; виховання; педагогічна дія; педагог; psychology; pedagogy; educational psychology; psyhopedagogy
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Дяченко Л. М. Психопедагогіка як предмет наукового інтересу / Л. М. Дяченко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 2. – С. 34-44.
Abstract: У статті звертається увага на проблемні питання взаємовідношень між психологією і педагогікою, особливо в царині практичної реалізації їхніх досягнень. Психопедагогіка розглядається як спосіб поєднання психологічної теорії з практикою навчання і виховання. Автором проаналізовано погляди різних вчених, переважно пострадянського простору, на феномен психопедагогіки: 1) як нову галузь наукових досліджень; 2) як деталізацію психології навчання через аналіз педагогічних дій вчителя; 3) як психологізацію педагогіки. Беззаперечною є орієнтація психопедагогіки на практику навчання і виховання, на „живу” взаємодію вчителя й учня. Серйозне удосконалення освітнього процесу можливе лише через застосування досягнень психології у практичній діяльності педагога, зокрема у кожній його педагогічній дії.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8343
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_2_Diachenko_Psyhopedagogy.pdf274,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.