Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8345
Title: Використання сучасних технологій навчання у ВНЗ
Other Titles: Use of modern technology education universities
Authors: Гуревич, Роман Семенович
Keywords: освітні технології; сервіси соціальних медіа; підготовка майбутніх фахівців; educational technology; social media services; training future professionals; lifelong learning
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гуревич Р. С. Використання сучасних технологій навчання у ВНЗ / Р. С. Гуревич // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 2. – С. 3-10.
Abstract: У статті проаналізовано застосування сучасних технологій навчання в інтеграції з використанням сервісів Інтернет у навчальному процесі ВНЗ та їх вплив на якість підготовки майбутнього фахівця. Особливої уваги у вищій школі нині набувають педагогічні технології, що інтегруються з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Розвиток сервісів соціальних медіа дозволив здійснювати спілкування студентів між собою. Відповідно до цього, вони можуть бути використані в навчальному процесі ВНЗ. Таким інструментом може стати Блог. Він надає можливість створення нового навчального середовища, використання мультимедіа, розширення його дидактичних можливостей, підвищення його привабливості. Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет. Інтеграція технологій Блог і Веб-квест зумовили появу технології Блог-квест, що надає можливість здійснювати спілкування, обговорення, висунення та захист власних пропозицій у проекті, що розглядається. Розроблення, впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних технологій навчання, їхньої інтеграції з уже наявними технологіями, використання сервісів соціальних медіа, Інтернет тощо сприяють підвищенню якості навчального процесу, формуванню компетентного фахівця, здатного до роботи в інформаційному суспільстві та навчання впродовж усього життя.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8345
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_2_Hurevych_Use_of_modern.pdf437,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.