Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8349
Title: Духовність у системі філософії педагогічної культури
Other Titles: Spiritual in the philosophy pedagogical culture
Authors: Пономарьов, Олександр Семенович
Keywords: філософія освіти; суспільна свідомість; виховання; особистісний розвиток; teacher professional culture; spirituality; philosophy of education; public awareness; education; personal development
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Понамарьов О. С. Духовність у системі філософії педагогічної культури / О. С. Понамарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 2. – С. 18-26.
Abstract: З позицій філософії освіти проаналізовано систему зв’язків духовності та професійної культури педагога. Розглянуто структуру цієї культури та її роль у формуванні професійної і соціальної компетентності студента і в його особистісному розвитку. Приділено увагу завданням освіти з виховання і розвитку духовного світу студента. Показано, що педагогічна культура має ґрунтуватися на чітких філософських і логіко-методологічних принципах і передбачати високу культуру філософського мислення.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8349
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2014_2_Ponomarov_Spiriatulity.pdf234,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.