Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8391
Title: Активні методи навчання та їхня роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління
Other Titles: Active learning methods and their role in psychological and pedagogical preparation of future masters of military-social management
Authors: Олійник, Л. В.
Keywords: психологічна підготовка; магістри; active methods; pedagogical preparation; masters; psychological preparation
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Олійник Л. В. Активні методи навчання та їхня роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління / Л. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 51-57.
Abstract: Статтю присвячено проблемі підвищення якості підготовки офіцерського складу, зокрема психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління. Наголошується, що така підготовка потребує методичної перебудови, головний напрям якої полягає у використанні в навчальному процесі активних методів навчання. Доведено, що акцент з пасивних форм навчання має бути перенесений на активні форми і методи: семінарські і практичні заняття, дискусії, моделювання навчально-бойових дій та ситуацій повсякденної діяльності, їх розгляд, аналізування й оцінювання. На думку автора, активні методи навчання забезпечують інтенсивний розвиток пізнавальних мотивів, сприяють прояву творчого мислення тих, хто навчається, вони спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування навичок і вмінь нестандартного розв’язання військово-професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування. У статті розкрито сутнісний зміст застосування активних методів навчання. Встановлено, що воно дає можливість майбутнім магістрам військово-соціального управління включитися у цілеспрямований процес розвитку у себе творчого мислення, що дозволить професійно виконувати поставлені перед ними завдання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8391
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2013_4_Oliіnyk_Active_learning.pdf692,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.