Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8392
Title: Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід
Other Titles: Implementation of the resource-based approach in the system of future teacher training: international experience
Authors: Микитюк, Сергій Олександрович
Keywords: інтеграція; педагогічна освіта; студент; resource-based approach; integration; teacher education; teacher profession; student
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Микитюк С. О. Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід / С. О. Микитюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 98-104.
Abstract: У статті конкретизуються окремі аспекти реалізації завдань щодо вдосконалення змісту вищої педагогічної освіти через розроблення та впровадження відповідного науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу на базі ресурсного підходу. На підставі аналізу документа "Загальні європейські принципи і підходи до компетентностей та кваліфікацій учителів", які покладені в основу створення єдиної структури європейської якості педагогічної освіти, визначено ключові ознаки педагогічної професії у контексті реалізації ресурсного підходу.
The author elaborated on certain aspects of the implementation of tasks to improve the content of higher pedagogical education through the development and implementation of appropriate scientific and methodological support of the educational process on the basis of the resource approach. Based on the "Common European principles and approaches to the competences and qualifications of teachers", the underlying structure of the creation of a single European quality of teacher education, identified the key characteristics of the teaching profession in the context of the resource approach
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8392
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2013_4_Mykytiuk_Implementation.pdf439,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.