Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8393
Title: Історична генеза теоретичного дискурсу університету
Other Titles: Historical genesis of theoretical discourse university
Authors: Курбатов, С. В.
Keywords: навчання; дослідження; ідея університету; гумбольдтівський університет; university; teaching; research; idea of university; Humboldtian university model; Humboldt myth
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Курбатов С. В. Історична генеза теоретичного дискурсу університету / С. В. Курбатов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 3-10.
Abstract: У статті розглядається процес формування сучасного теоретичного дискурсу університету в історичній ретроспективі. Особливу увагу приділено аналізу творчої спадщини Вільгельма фон Гумбольдта та її інтерпретації в сучасній вітчизняній та англомовній літературі. Наголошується на важливості спадкоємності як принципу існування університету в умовах суспільних трансформацій.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8393
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2013_4_Kurbatov_Historical.pdf436,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.