Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8398
Title: Проблеми гуманізації вищої школи в Україні
Other Titles: Problems of a humanization of the higher-school in Ukraine
Authors: Орел, Вікторія Вікторівна
Keywords: майбутні економісти; майбутні менеджери; мотивація; педагогічні умови; професійна соціалізація; future economists; future managers; motivation; pedagogical conditions; professional socialization
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Орел В. В. Проблеми гуманізації вищої школи в Україні / В. В. Орел // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 58-63.
Abstract: У статті розглядаються форми і методи підвищення загальної культури студентів-економістів, формування у них творчого підходу до життєвих проблем, надання їхнім фізичним, моральним та інтелектуальним силам діяльнісного стану. Результатом такого самовдосконалення стає сформованість у свідомості людини її особистісної сфери культури - світу культури, який розвиває свої сутнісні потенції у процесі самореалізації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8398
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2013_4_Orel_Problems.pdf450,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.