Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8500
Title: Дослідження охолодження в’язких нафтопродуктів протягом їх зберігання та транспортування в залізничних цистернах
Authors: Титар, С. С.
Зайцев, Д. В.
Keywords: теплообмін; теплопередача; тепловіддача; конвекція; температура; бітум
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Титар С. С. Дослідження охолодження в’язких нафтопродуктів протягом їх зберігання та транспортування в залізничних цистернах / С. С. Титар, Д. В. Зайцев // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 11 (1054). – С. 176-180.
Abstract: В статті представлений комплекс заходів по транспортуванню, вивантаженню та зберіганню рідких, в'язких продуктів на прикладі нафтового бітуму. Виробництво бітуму в нафтохімічній галузі промисловості відбувається при порівняно високих температурах (~140–150°С). При вказаних температурах цей матеріал знаходиться в рідкому стані й має в’язкість зіставну з в’язкістю води. У зв’язку з цим, транспортування бітуму від місця виробництва до місця споживання відбувається в залізничних цистернах (звичайні цистерни, цистерни-термоса, цистерни з паровою сорочкою). Цей матеріал різко збільшує в’язкість при зменшенні температури й частіше всього його вивантаження з цистерн без додаткового розігрівання стає неможливим. Найбільш складним питанням є визначення параметрів бітуму, який охолоджується при транспортуванні. Для цього треба правильно визначити коефіцієнт теплопередачі від гарячого бітуму через стінку цистерни в навколишнє середовища, також необхідно знати коефіцієнти тепловіддачі від бітуму до стінки й від стінки до оточуючого повітря при русі цистерни. Було розглянуто дві можливі фізичні моделі теплообміну бітуму з оточуючим середовищем. В подальшому необхідно провести натурні спостереження охолодження бітуму при русі цистерн на комплексі вивантаження та зберігання бітуму, а також лабораторні дослідження.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8500
Appears in Collections:Вісник № 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2014_11_Tytar_Doslidzhennia.pdf364,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.