Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8518
Title: Кінетика електродних процесів
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Артеменко, Валентина Мефодіївна
Keywords: поляризація; стадійність; перенапруга дифузійна; дифузія конвективна; перенапруга електрохімічна; реакції електрохімічні
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Сахненко М. Д. Кінетика електродних процесів : навч. посібник / М. Д. Сахненко, В. М. Артеменко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 205 с.
Abstract: Викладено сучасні уявлення про електрохімічні системи і закономірності перебігу реакцій на міжфазових межах. Висвітлено фізико-хімічне підґрунтя електрохімічних реакцій як окремого класу гетерогенних перетворень. Детально розглянуто окремі стадії електродних реакцій, закономірності транспортування електродно-активних частинок, елементарний акт перенесення заряду, механізми найважливіших у практичному відношенні електрохімічних реакцій. Значну увагу приділено методичному забезпеченню лабораторного практикуму, запропоновано багатоваріантні завдання та вправи. Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання напрямів "Хімічна технологія та інженерія", "Інженерна механіка", "Приладобудування" та ін.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8518
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"
Кафедра "Фізичної хімії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sakhnenko_Kinetyka_2014.pdf75,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.